Uvjeti kupovine i povrata robe

1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet stranici origanoshop.com je trgovačko društvo Next 365 d.o.o. (dalje u tekstu: Next 365). Next 365 putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Origano shop (dalje u tekstu: Origano). Korištenjem usluge Origano shopa i svih pridruženih stranica i servisa na origanoshop.com domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Origano shopa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Origano shopa, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Origano shopa je Next 365 d.o.o., Drežnik 2. odvojak 17, Drežnik Brezovički, 10257 Brezovica, Zagreb.
Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

Next 365 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Next 365 pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Origano shopa u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Next 365 pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Origano shopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Origano shopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Origano shopa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Next 365 ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Origano se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na origanoshop.com. Origano zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

NAPOMENA:

Origano ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

2. UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Next 365 za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Next 365, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Origano shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Next 365 na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Origana,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Origana,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem 092 343 2259 telefonske linije.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Next 365 zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Next 365 i korisnika kao kupca.

e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Next 365 o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Origano shop, Next 365 d.o.o., Drežnik Brezovički, Drežnik 2. odvojak 17, 10257 Brezovica, Zagreb), ili elektroničkom poštom na shop@origanoshop.com , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Next 365, odnosno Origano zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Next 365 može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora Kupac može preuzeti na ovom linku:
Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Next 365 d.o.o. (Origanoshop), Drežnik Brezovički, Drežnik 2. odvojak 17, 10257 Brezovica, Zagreb,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Next 365, odnosno Origanu, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 092 343 2259 ili se javi na shop@origanoshop.com kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Next 365 iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Next 365 o jednostranom raskidu Ugovora.

ON LINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci bit će naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedene u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektroničke pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: shop@origanoshop.com ili na telefonski broj 092 343 2259 kako bi provjerili je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj 092 343 2259 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

III) Dostava i uvjeti dostave

 • trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
 • trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda
 • trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 29,00 kn bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca kod plaćanja puzećem i kreditnim karticama te 22,00 kn kod plaćanja internet bankarstvom odnosno virmanskom uplatom
 • za iznos narudžbe iznad 300,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi origanoshop.com
 • rok isporuke proizvoda na području cijele Hrvatske je 3 radna dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom ili proizvoda koje trenutno nemamo na zalihi
 • rok isporuke proizvoda na hrvatske otoke je do 7 radnih dana
 • u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupac će o tome odmah biti obaviješten

IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Origanu, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

 • na broj telefona: 092 343 2259,
 • na e-mail adresu: shop@origanoshop.com,
 • na adresu: Next 365 d.o.o., Drežnik Brezovički, Drežnik 2. odvojak 17, 10257 Brezovica, Zagreb

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Origano vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Origano.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji). Od prava povrata izuzeti su proizvodi sa vidljivim znakovima korištenja ili ambalažom koja se nakon otvaranja ne može vratiti u prvobitno stanje.

Proizvodi koje Kupac vraća Prodavatelju moraju biti nekorišteni, u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećeni i potpuno ispravni uz priloženi račun koji je isporučio prodavatelj. Uz vraćene proizvode, Kupac mora priložiti broj tekućeg/transakcijskog računa na koji će se izvršiti povrat novčanih sredstava.

Kupac reklamirane proizvode ili proizvode za koje ostvaruje pravo na povrat može vratiti putem dostavne službe GLS ili putem neke druge dostavne službe. Trošak dostave za vraćanje proizvoda u slučaju raskida ugovora sklopljenog na daljinu sukladno Zakonu o zaštiti potrošača članak 48. snosi kupac (ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organizirane prodaje proizvoda ili organiziranog obavljanja trgovca koji za potrebe sklapanja takvih ugovora isključivo koristi jednu ili više sredstava daljinske komunikacije).

Rok za povrat sredstava je moguć jedino u slučaju da proizvod  bude vraćen unutar 14 dana od primitka istoga.

U slučaju opravdanog zahtjeva za povrat ili reklamacije, Prodavatelj će u roku 30 dana od primitka pošiljke sa vraćenim ili reklamiranim proizvodima na transakcijski račun Kupca uplatiti iznos u prodajnoj vrijednosti vraćenog ili reklamiranog proizvoda.
Ukoliko se radi o zamjeni proizvoda za drugi proizvod iz našeg asortimana, kupac snosi troškove dostave slanja i primitka novog paketa.

V) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: MasterCard, Diners, Visa ili Maestro.

b) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Origano prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.

c) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Origano prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

d) Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe). Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Nakon potvrde narudžbe, Origano na e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.

e) Plaćanje gotovinom – pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen na računu uključujući i trošak dostave.

3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Origano se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Origano shopa te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Origano može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Origanu.

Origano će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Origana. Origano prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Origano shopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Origano prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Origano će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Origano shopa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Origano će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Origano ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Origano za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

4. KOMUNIKACIJA ORIGANA S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas Origano u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.